SZKOLENIA BIZNESOWE TO ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Stałą praktyką coraz większej ilości firm jest tak organizowanie szkoleń dla pracowników, jak i  wyjazdów integracyjnych, które stwarzają szansę poznania i zbudowania relacji między członkami danego zespołu. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym i szkolić w czasie integracji lub integrować w czasie szkoleń?

Co to szkolenie biznesowe?

Szkolenie biznesowe to rodzaj kursu dedykowanego pracownikom konkretnej branży, którego celem jest podniesie ich wiedzy i umiejętności. Udział w szkoleniu jest jedną z form doskonalenia zatrudnionych, która przynosi korzyści tak im samym, jak i ich pracodawcom.

Czym jest wyjazd integracyjny?

Wyjazd integracyjny jest próbą zbudowania odpowiednich relacji w grupie ludzi, która musi współpracować ze sobą na szczeblu zawodowym. Jednoczenie zespołu najczęściej odbywa się dzięki udziałowi jego członków w zorganizowanych, kilkudniowych wyjazdach poza miejsce pracy. W czasie tych eskapad mają oni szansę spędzić razem czas, lepiej się poznać i współdziałać podczas zabaw zorganizowanych.

Gdzie powinno odbywać się szkolenie pracowników?

Mała ciasna sala, zaciągnięte żaluzje i zanudzający wykładowca –  brzmi znajomo? -To rzeczywistość znana niemal każdemu, kto odbywał szkolenie pracownicze. Tak jednak być nie musi. Wystarczy nieco wysiłku włożonego w organizację. Aby szkolenie było efektywne, a więc pozwoliło odnieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy konieczne jest stworzenie optymalnych warunków do nauki. By to było możliwe wymagany jest:

  • dobór odpowiedniego miejsca szkolenia,
  • wyważenie między czasem nauki a relaksu,
  • organizacja aktywnego wypoczynku odbywającym szkolenie,
  • dobór firmy szkoleniowej lub wykładowcy.

Miejsce szkolenia

Zorganizowanie szkolenia w odpowiednim miejscu to już połowa sukcesu. Click To TweetDokonując jego wyboru należy pamiętać przede wszystkim o lokalizacji tak, by kurs odbywał się poza miejscem pracy, ale na tyle blisko, by umożliwić komfortowy dojazd i powrót jego uczestnikom. Ponadto ośrodek winien być wyposażony w pomieszczenia zapewniające wygodę w czasie wykładów i ćwiczeń, a więc przestrzenne, odpowiednio oświetlone i klimatyzowane sale. Poza aulą musi być miejsce także na integrację, której sprzyja swoboda i teren zapewniający prywatność. Dobrze, żeby ośrodek szkoleniowy był wyposażony w miejsca na grill, paintball i inne rozrywki zespołowe.

inwestycje 2 Szkolenia biznesowe podczas wyjazdów integracyjnych

Nauka i relaks

Firma decydująca się na szkolenie musi pamiętać o tym, że czas poświęcony na integrację nie jest czasem zmarnowanym. Szef znajdujący się na wyjeździe połączonym ze szkoleniem nie powinien decydować o czasie trwania wykładów, ani wywierać w  tej sprawie nacisków. Nauka trwająca zbyt długo i tak nie będzie efektywna. Połączona z rozrywką zaś może przynieść więcej pożytku niż się tego spodziewaliśmy.

Organizacja aktywnego wypoczynku

Aktywny wypoczynek w czasie wyjazdu integracyjnego nie oznacza ćwiczeń na basenie, czy uprawiania wspinaczki, ale zapewnienie takich rozrywek, które pozwolą pracownikom lepiej się poznać i współdziałać. Wskazane więc są wszelkie ogniska, grille, gry zespołowe i integracyjne.

Wybór firmy szkoleniowej i wykładowcy

Podstawą każdego szkolenia jest ten, kto przekazuje wiedzę jego uczestnikom. Click To Tweet By wyjazd nie był stratą pieniędzy warto skorzystać z usług profesjonalistów, prześledzić opinie w Internecie i wybrać wykładowcę, który nie zanudzi treścią. Szkolenie może okazać się bardzo wartościowe, gdy prowadzący zrównoważy czas między przekazywaniem teorii, a ćwiczeniami praktycznymi.

Zalety szkolenia podczas wyjazdów integracyjnych

Do największych korzyści płynących z wyboru tego typu rozwiązania należy zadowolenie pracodawcy i pracowników. Uczestnicy szkolenia, poprzez możliwość relaksu, nie odbierają kursu jako nieubłaganej konieczności, ale jako formę wycieczki, odpoczynku na koszt firmy. Do innych plusów zastosowania tego typu rozwiązania należą:

  • polepszenie integracji zespołowej lub możliwość zbudowania teamu od podstaw,
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników,
  • budowanie zespołu w duchu zdrowej rywalizacji,
  • nauczanie odpowiednich reakcji wobec porażek, także na polu zawodowym.

Wady wyjazdów integracyjnych w połączeniu ze szkoleniami

Na minusy płynące z przyjęcia tego typu rozwiązania może uskarżać się przede wszystkim wykładowca prowadzący część szkoleniową.  Po interesującej zabawie pracownicy często wracają na szkolenie rozkojarzeni, przez co bywają mniej podatni na przekazywane informacje. Ponadto wyjazd często wiąże się ze zmęczeniem na początku kolejnego tygodnia pracy i co gorsza – z możliwością doznania kontuzji w czasie szalonych zabaw.

Szkolenia biznesowe połączone z wyjazdami integracyjnymi to propozycja firm szkoleniowych, z której korzysta coraz większa liczba pracodawców. Ich rosnąca popularność i pozytywne opinie są dowodem na to, że nie tylko dzieci najlepiej uczą się przez zabawę.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dobór odpowiednich inwestycji kluczem do rozwoju firmy

Rozwój firmy wkraczającej na rynek, jak i istniejącej na nim od wielu lat jest uzależniony od wielu czynników. Każdorazowo jednak...

Zamknij