SZKOLENIA BIZNESOWE TO ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Mowa młodzieży – slang

Mowa młodzieży – slang

Każde kolejne pokolenie wypracowuje dostosowany do potrzeb jednostek wchodzących w skład społeczności sposób mówienia, wraz z jego odmianami – czyli slangiem. Choć język od strony gramatycznej pozostaje taki sam, to same słowa w ciągu czasu nabierają nowego znaczenia....