SZKOLENIA BIZNESOWE TO ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Rozwój firmy wkraczającej na rynek, jak i istniejącej na nim od wielu lat jest uzależniony od wielu czynników. Każdorazowo jednak podstawą, wyznaczającą kierunek prowadzenia działalności jest plan biznesowy, który poza charakterem działalności firmy i branżą, w której ta będzie funkcjonowała, wskaże na inwestycje wyznaczające jej kierunek. Skąd jednak wiedzieć jakie inwestycje podjąć by pomnożyć kapitał przedsiębiorstwa?

Czym jest inwestycja?

Inwestycją, w świetle prawa rachunkowego, nazywany jest nakład finansowy lub gospodarczy, przeznaczony na tworzenie, powiększanie lub utrzymywanie kapitału firmy. Kapitałem zaś w tym przypadku mogą być wszelkie dobra: maszyny, budynki, samochody, jak również pieniądze, wartości niematerialne i prawne oraz inne.

Planując inwestycje przedsiębiorstwo każdorazowo winno wziąć pod uwagę nakłady, jakie musi ponieść na ich realizacje oraz ryzyko związane z tym procesem. By ocenić, czy warto je podjąć należy m.in. oszacować oczekiwane korzyści i realny czas ich pozyskania.

Rodzaje inwestycji

Inwestycje dzieli się, ze względu na czas pozyskania za ich sprawą przychodów, na długo- i  krótkoterminowe, zaś z uwagi na przedmiot wyróżnia się: inwestycje rzeczowe, finansowe oraz inwestowanie w kapitał ludzki, którego wyrazem są szkolenia pracownicze. Ostatnia typologia rozróżnia inwestycje w zależności od ich celu, wskazując m.in. na: inwestycje modernizacyjne, rozwojowe, odtworzeniowe, a także strategiczne oraz takie, które mają służyć interesowi publicznemu lub ustrojowi społecznemu.

Inwestycje rzeczowe, finansowe oraz w kapitał ludzki

Decydując się  na inwestowanie w rzeczy, a więc majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne o takim charakterze, należy ocenić efektywność planowanego działania, biorąc pod uwagę zarówno jego opłacalność, jak i analizując związane z tym ryzyko. W tym celu warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Podobne ryzyko wiąże się z inwestowaniem kapitału poprzez nabywanie papierów wartościowych itp.

Ludzie to najczęstszy nabywca inwestycji,  które są mu przekazywane za sprawą szkoleń i kursów orgaznizowanych na zlecenie pracodawcy. Te zaś pomnażają kapitał firmy poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry oraz zwiększanie jej wiedzy i umiejętności zawodowych, co w prosty sposób przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Cele, dla których inwestujemy

Do inwestycji ponoszonych przez niemal każdą firmę, niezależnie od jej wielkości należą inwestycje w  modernizacje, rozwój i odtworzenie zużytego środka, jak np. unowocześnianie lub przyspieszanie produkcji oraz wymiana elementów ją warunkujących. Inwestycje strategiczne zaś służą przede wszystkim umocnieniu pozycji firmy i jej ochrony przed działaniami konkurencji. Inwestycje dotyczące ustroju społecznego odnoszą się do personelu firmy i są związane z zapewnieniem mu odpowiednich warunków pracy, zaś służące interesowi społecznemu – odnoszą się do polityki firmy, nastawionej na wspieranie nauki, środowiska itp.

szkolenia biznesowe integracja 2 Dobór odpowiednich inwestycji kluczem do rozwoju firmy

Jak wybrać inwestycję, która zapewni firmie rozwój?

Każda inwestycja wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem, dlatego warto dokładnie ją zaplanować, by uniknąć ewentualnych strat. Podstawą tego procesu winno być określenie celu inwestowania, a więc konkretne wskazanie na to, jakie korzyści ma nam przynieść poniesiony nakład oraz ocena tego, w jaki sposób przyczyni się on do poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Ci, którzy jak ognia boją się ryzyka mogą skorzystać z różnorakich możliwości dofinansowań, w tym bezzwrotnych oraz z pomocy sponsorów.

W jaki sposób można rozwinąć firmę?

– Odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo w zasadzie każda korzystna inwestycja wpływa na rozwój firmy. Inwestycje rzeczowe pozwalają na zwiększanie asortymentu, inwestycje w kapitał ludzki dają możliwość zatrudniania kolejnych członków personelu oraz jego doskonalenia, zaś inwestycje strategiczne o charakterze ofensywnym stwarzają szansę powiększania firmy o kolejne filie i nowe budynki itp.

Większa firma to firma bardziej prestiżowa, która umacnia swoją pozycję na rynku i zyskuje na konkurencyjności.  Dzięki temu pozyskuje nowych klientów i stale się rozrasta.

Rozwój firmy – zaplanowany czy bez planowania?

Inwestycje, jako element planu umożliwiającego rozwój firmy należy starannie zaplanować i przeprowadzić. Click To Tweet Nieprzemyślane inwestowanie może bowiem narazić przedsiębiorstwo na ogromne straty finansowe. Podstawowe etapy procesu inwestowania to:

  • przygotowanie inwestycji, obejmujące wykonanie prac organizacyjnych i wszelkich dokumentów technicznych, które umożliwią rozpoczęcie realizacji inwestycji;
  • realizacja inwestycji , stanowiąca wdrożenie planu przygotowawczego w życie;
  • rozliczenie inwestycji, będące podsumowaniem, ostatecznym rozliczeniem całego przedsięwzięcia.

Dobrze i źle zaplanowane inwestycje w praktyce

Mimo ryzyka związanego z inwestowaniem Polacy najchętniej przeznaczają swój kapitał na akcje krajowe i zagraniczne oraz na depozyty złotowe i surowce. Jedną z najbardziej nietrafionych inwestycji 2014 roku okazało się przeznaczenie kapitału na wirtualną walutę oraz na waluty, które jak się później okazało odnotowały spadki, jak np. rubel.

Pieniądze i środki to dobra, które ciężko pozyskać ale łatwo stracić. Decydując się na rezygnację z  pewnego, realnie istniejącego majątku na rzecz niepewnej korzyści w przyszłości , warto dokładnie przyjrzeć się planowanym inwestycjom. Naprzeciw potrzebom firm i osób prywatnych w tym zakresie wychodzą doradcy finansowi.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rola szkoleń i spotkań biznesowych

W zmieniającym się świecie nieustannym modyfikacjom ulega także sposób prowadzenia biznesu. Tu coraz częściej dochodzi do fuzji rzeczywistości wirtualnej i...

Zamknij