SZKOLENIA BIZNESOWE TO ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

Za sprawą zmieniającego się profilu osób bezrobotnych, który coraz częściej tworzą osoby z wyższym wykształceniem, zmienia się sytuacja na rynku pracy. Pracownicy, niezależnie od sektora w jakim działają, żyją w nieustannej obawie o utrzymanie stanowiska. Tak być nie musi. Wystarczy odpowiednio pokierować swoją karierą zawodową.

Co to jest awans zawodowy?

Awans zawodowy wiąże się ze zmianą stanowiska lub specyfiki pracy, czego konsekwencją jest zwiększenie płacy i/lub wzrost prestiżu. W zależności od struktury firmy, w jakiej jest się zatrudnionym, droga do awansu przebiega inaczej. Wszędzie jednak, by piąć się po szczeblach kariery, należy wyróżnić się spośród współpracowników wiedzą lub umiejętnościami.

Czy szkolenia podnoszą nasze kwalifikacje zawodowe?

By być konkurencyjnym pracownikiem należy posiadać wiedzę wykraczającą poza edukację szkolną czy akademicką. Jej zdobycie jest możliwe dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych i kursach organizowanych w pracy lub poza nią. Szkolenia otwarte pozwalają nie tylko na wysłuchanie wykładów, ale przede wszystkim na wymianę doświadczeń między osobami pracującymi w tym samym sektorze, choć w innych przedsiębiorstwach. Uczestnicząc w nich podnosimy poziom swojej wiedzy i świadomości, stajemy się lepiej wykształceni, poznajemy metody pracy i co najważniejsze: zawsze jesteśmy na bieżąco. W ten sposób redukujemy ryzyko zastąpienia nas młodszym, lepiej zorientowanym w rynkowych trendach pracownikiem.

Czy szkolenia wpływają na otrzymywany awans zawodowy?

Wpływ szkoleń biznesowych na otrzymany potem awans zawodowy jest niewątpliwy. Click To Tweet

Jednak by udział w kursie przyniósł oczekiwane owoce koniecznym jest, aby wybrać go właściwie. Należy wiec postawić na taką formę doskonalenia, która pozwoli przełożyć teorię na praktykę życia zawodowego.

Mądry i świadomy pracownik to osoba, która zna swoje prawa i potrafi doskonale, a na pewno lepiej niż inni, wykonywać obowiązki. Jego kartą przetargową w negocjacjach z pracodawcą jest wysoki poziom wiedzy zawodowej i umiejętności miękkich. Pracownik dążący do awansu musi posiadać także umiejętność prezentacji i autoprezentacji, która będzie pomagała mu wskazywać przed pracodawcą na jego wyjątkową wartość dla przedsiębiorstwa. We wszystkie z wymienionych umiejętności wyposażają szkolenia zawodowe.

awans zawodowy 2 Awans zawodowy za sprawą podnoszenia kwalifikacji

Korzyści wynikające z otrzymanego awansu

Główną zaletą awansu, za którą jego wartość docenia każdy pracownik jest wzrost otrzymywanego wynagrodzenia. Im bardziej odpowiedzialne stanowisko tym większa podwyżka. Często stosowaną praktyką w dużych firmach i korporacjach jest nagradzanie podwładnych w ten sposób za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, np. w zakresie umiejętności językowych. Benefity otrzymywane z tego tytułu są na tyle atrakcyjne, że same w sobie stanowią motywację. A gdy jeszcze pracodawca opłaca kurs językowy to żal nie wykorzystać szansy.

Lepsze stanowisko – to druga i równie mocno oddziaływująca motywacja dla tych, dla których praca jest także pasją. Wówczas doskonalenie się, rozumiane jako chęć stawania się coraz lepszym jest naturalnym pragnieniem pracownika. Awans, a więc wyższe stanowisko staje się miarą odniesionego sukcesu i nabytej wiedzy.

Co po awansie?

Zmiana stanowiska ma swoje plusy i minusy. Poza korzyściami finansowymi i prestiżem, o którym była już mowa, awans to przede wszystkim zmiana obowiązków. Dla wielu z nas zmiana na minus. Ich nadmiar bowiem bywa przytłaczający, a adaptacja do stanowiska czasami trwa wiele tygodni, podczas których wydaje nam się, że nie jesteśmy na swoim miejscu. Po upływie tego okresu często pojawia się satysfakcja, a praca zaczyna stawać się przyjemnością.

Awans, jako wyróżnienie spośród innych pracowników, wiąże się zazwyczaj także z koniecznością zarządzania nimi. Click To Tweet Ważne więc, aby dążący do niego pracownik posiadał umiejętności w tym zakresie. Manager powinien obowiązkowo przejść kurs zarządzania personelem lub coachingu, by stać się dla podwładnych mentorem, który umie motywować do efektywnej pracy.

Zmianę statusu pracowniczego często widać także w ubiorze. Dzieje się tak zwłaszcza w korporacjach, gdzie pięcie się po szczeblach kariery oznacza porzucenie koszulki i jeansów na rzecz garnituru, czy garsonki. Dzieję się tak za sprawą prestiżu obejmowanego stanowiska, które zmusza awansowanego do reprezentowania firmy na zewnątrz. A przecież jak cię widzą tak oceniają ciebie i twojego pracodawcę.

Czy szef może wysłać pracownika na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji?

– Nie tylko może ale i powinien, choć warto by doskonalenie pracowników nie przebiegało w  atmosferze przymusu. Dobry szef to osoba, która wnikliwie obserwuje pracę swojego zespołu i  potrafi dostrzec w nim liderów. By jednak móc powierzyć im nowe stanowisko i nowe obowiązki, szef winien przygotować pracownika do ich objęcia.

Obowiązkowe szkolenia zawodowe bywają częstą praktyką zwłaszcza w zawodach niszowych. Pracownik, który nie ma ambicji samodoskonalenia, a przy tym nie czuje, że jego pozycja zawodowa jest zagrożona zazwyczaj nie odbywa kursów. Motorem jego rozwoju staje się wówczas pracodawca.

Osiągnięcie awansu zawodowego bez zdobycia niezbędnej do objęcia nowego stanowiska wiedzy okazuje się być niemożliwe. Dynamiczne tempo życia i zmian, także na płaszczyźnie zawodowej, zmusza nas do nieustannej nauki i rozwoju, skazując leniwych na branżowy niebyt. Warto wziąć to pod uwagę planując ścieżkę kariery.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zalety płynące ze szkoleń biznesowych

Każdy pracownik, niezależnie od branży w jakiej działa, zmuszany jest do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dzieje się tak przede wszystkim...

Zamknij